PRAVILNIK PRIREDITVE “Moja elektrarna TEAM TIME HIKE”

Organizator:
Mediaevent, Me skupina d.o.o., Kamniški breg 2, 2351 Kamnica, DŠ SI62912739

PRAVICA SODELOVANJA

Rekreativne pohodniške prireditve “Team time hike” se lahko udeleži vsaka ekipa, ki se predprijavi preko spletne strani www.timehike.si.

Štartnina
Prijava bo popolna in potrjena na e-mail vodje ekipe, takoj po vplačani štartnini na TRR organizatorja. Štartnino nakaže vodja ekipe za svojo ekipo.
V primeru, da bo 4. septembra 2022 slabo vreme, vplačane štartnine organizator ne vrača – prireditev bo namreč prestavljena na rezervni datum, 11. september 2022. Štartnina se bo vplačnikom vrnila izključno v primeru odpovedi tudi nadomestnega datuma prireditve.

Vračila štartnin
V kolikor se prireditev ne odpove, je vračilo prijavnine mogoče le z zdravniškim potrdilom. Poleg zaračunamo administrativne stroške v višini 5 EUR.
Vsaka ekipa, ki se prijavi preko spletne strani, plača prijavnino in prehodi traso prejme:
* presenečenja na trasi
* organizacijo prireditve z obilo užitkov v naravi in med številnimi prijatelji

OPIS PROGE IN ZNAČAJ PRIREDITVE

Pohodniška prireditev je turistično-rekreativnega značaja, čeprav se vsaki ekipi meri čas hoje. Zanimiv boj se bo bil za „najboljši povprečni čas“ izmed vseh ekip. Ekipa, ki se bo najbolj približala povprečnemu času vseh ekip, bo velika zmagovalka. Torej bodo ekipe vse do prihoda zadnje ekipe v cilj negotove, katera je zmagovalna ekipa. Povsem nesmiselno bo torej dirjanje po predpisani trasi, a tudi pretirano zavlačevanje ne prinaša uspeha.
V kolikor bi se zgodilo, da bi imeli dve ekipi (ali več ekip) enak približek povprečnega časa, bo organizator izvedel žreb med temi ekipami, ki bo odločil o dobitniku nagrade.

Vsaka ekipa prejme na startu kontrolni karton z zemljevidom in natančno zarisano traso. Proga je markirana s smerokazi. Na večjih razpotjih so prisotni tudi člani organizacijske ekipe. Proga je dolga 12 km (od štarta do cilja) in ima 3 kontrolne točke – Panorama,  Sv. Urban in Lucijin breg. Udeleženci se prostovoljno, v skladu s svojimi fizičnimi sposobnostmi odločijo v kakšnem tempu bodo hodili.

Ekipa mora celotno traso hoditi v skupini (ne se ločevati od članov svoje ekipe). Ekipe štartajo v 15 sek štartnem intervalu, torej po izžrebanem vrstnem redu prijav. Pomembno je le, da v času od štarta do najkasneje 14:00 celotna ekipa prehodi začrtano traso z zastavljenimi kontrolnimi točkami.
Na vsaki kontrolni točki dobi ekipa pohodnikov pri organizatorski ekipi žig na kontrolni karton. Vsi člani ekipe morajo v cilj prispeti v skupini, vodja ekipe pa v cilju ustavi čas pri organizatorski ekipi. Čas ekip, ki bodo na cilj prispele po 14:00, ne bo štel med veljavne (in ne bo upoštevan v rezultatu povprečnega časa vseh ekip).
V primeru kakršnihkoli nepredvidenih tehničnih težav, zaradi katerih ne bi bilo možno izmeriti časov ekip, dobitnika glavne nagrade določi žreb izmed vseh ekip. Žrebanje se v tem primeru izvede na cilju prireditve ob 14.15 izmed vseh ekip, ki so do 14.00 prispele v cilj in zbrale vse žige na kontrolnih točkah.

Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost in skrbi za svojo varnost. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi. Vsi udeleženci s prijavo na prireditev izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bodo tožili ali zahtevali nadomestila od organizatorja.

Vsakršna promocija izdelkov, storitev ali drugih prireditev (izven dogovora z organizatorjem) je prepovedana. V primeru kršitev lahko organizator od kršitelja zahteva plačilo zneska v višini trikratnika cene promocijske stojnice na prireditvi (500 eur ali več).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007, ZVOP-2 in evropska uredba GDPR). Z oddajo izpolnjene prijave udeleženci soglašajo, da organizator obdeluje in shranjuje v prijavi navedene osebne podatke udeležencev za namen izvedbe prireditve Team time hike do najkasneje 31.12.2022. V prijavi podane elektronske naslove, pa lahko organizator hrani do 31.12.2023 in jih uporablja izključno za obveščanje v zvezi s prihodnjimi rekreativnimi prireditvami podjetja Me skupina d.o.o.
Udeleženci prireditve soglašajo, da so lahko njihove fotografije, video posnetki, intervjuji v zvezi s Team time hike, objavljeni na spletni strani prireditve in v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od organizatorja zahtevali kakršnokoli povračilo.
Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007). Organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z udeleženčevim sodelovanjem na prireditvi.

PODELITEV NAGRAD IN NAGRADNO ŽREBANJE

Podelitev nagrad in nagradno žrebanje se prične točno ob 14.15 v ciljnem prostoru v Kamnici.
Nagrade v posebnih kategorijah bodo prejeli:
– najmlajša štiričlanska družina (oče, mama + vsaj 2 otroka)
– najstarejša oz. najstarejši udeleženec
– zakonski par z največjo razliko v teži
… ki uspešno in v dovoljenem času v prehodi traso.
Prijave in podatke za posebne kategorije (nagrade) je potrebno oddati že na štartu. Kasnejše prijave žal ne bodo upoštevane.

Nagradno žrebanje
V nagradnem žrebanju sodeluje vsaka ekipa, ki je uspešno prehodi začrtano traso – pomeni, da je zbrala vse žige na kontrolnih točkah.
Izžrebana ekipa ali posameznik mora biti prisoten na prizorišču žrebanja in se v 20 sekundah po objavi izžrebanca oglasiti na odru za dvig nagrade. V kolikor izžrebanca ni, se žrebanje ponovi in izžreba se drug srečnež. Vsi nagrajenci prejmejo materialne nagrade ali darilni kupon. Sponzor, ki podarja nagrado, z nagrajencem uredi vse formalnosti v skladu z zakonom o dohodnini.

Obveznosti nagrajencev
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec. Akontacija dohodnine po stopnji 25% od bruto vrednosti nagrade bremeni nagrajenca, katero je nagrajenec zavezan plačati pred prevzemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Pred prevzemom nagrade je dolžan organizatorju oz. pokrovitelju nagradne igre predložiti: davčno številko, osebne podatke, potrdilo o plačilu akontacije dohodnine. V sklopu obvestila o prevzemu nagrade ter pogojev, bodo prejeli tudi datum, ki ne bo daljši od 15 dni, do katerega je možen prevzem nagrade. V kolikor do postavljenega datuma ne bodo sporočili zahtevanih podatkov oz. prevzeli nagrade, do nagrade ne bodo upravičeni in od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznostih. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za kateri koli drug namen.
Vsi udeleženci morajo upoštevati pravilnik prireditve ter vsa navodila redarjev in organizatorja na kontrolnih točkah.

Pridržujemo si pravico do dopolnitev pravilnika.

V Mariboru, 1. 6. 2022